Email:shadow@aosif.com.cnXiamen Aosif วิศวกรรม จำกัด

Xiamen Aosif วิศวกรรม จำกัด

สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ

Automatic transfer switch
  • ตู้สวิตช์โอนเงินอัตโนมัติ ATS
    ติดต่อตอนนี้

    ตู้สวิตช์โอนเงินอัตโนมัติ ATS

    อัตโนมัติพลังโอนสลับตู้ (ตู้ ATS) หมิน AOSIF โอนเงินอัตโนมัติตู้สวิตช์ใช้สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติพลังสูงเชื่อถือได้ ซึ่งใช้การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้าจ่ายไฟและไฟฉุกเฉิน และมีหลากหลาย...
ลิขสิทธิ์© Xiamen Aosif วิศวกรรม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์
QR Code